Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Uudenmaan TE-toimisto on työ- ja elinkeinopalveluja järjestävä ja tuottava valtion viranomainen. TE-palveluissa tuetaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvataan yritysten toimintaedellytyksiä.

Uudenmaan TE-toimisto on suurin 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan. Uudenmaan TE-toimistossa työskentelee noin 1 000 alansa ammattilaista. Meiltä löytyy vahva asiantuntemus työmarkkinoista sekä työnhakijoiden että työnantajien tukemisen mahdollisuuksista. Lisäksi toimistossamme on mielenkiintoisia tehtäviä muun muassa johtamisen, lakipalvelujen ja viestinnän parissa. Tarjoamme yhteiskunnallisesti merkittäviä tehtäviä, joissa pääset tarkastelemaan näköalapaikalta Uudenmaan työmarkkinatilannetta. Olemme uusiin ajatuksiin kannustava työyhteisö ja teemme päivittäistä työtämme arvojemme kautta: luottamus, yhteistyö, rohkeus ja ammatillisuus.
Työpaikan tiedot: Uudenmaan TE-toimisto Leppävaarankatu 3-9 02600 ESPOO

TEHTÄVÄN KUVAUS
Uudenmaan TE-toimistossa, Länsi-Uudenmaan yritys- ja rekrytointipalvelujen vastuualueella on haettavana asiantuntijan vakinainen virka 1.1.2024 alkaen. Tehtävä sijoittuu Kansainvälisen työnvälityksen -tiimiin (KV-tiimi) Espoon toimipisteeseen. Tiimissä hoidetaan vastikään maahan muuttaneiden asiakkaiden työllisyysasioita.

TE-asiantuntijan työssä pääset vaikuttamaan Uudenmaan työllisyystilanteen parantamiseen monipuolisen asiakaspalvelu- ja verkostotyöskentelyn kautta. KV-tiimissä pääset näköalapaikalle edistämään tulevaisuuden, hyvinvoinnin sekä koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeiden maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymistä.

Asiantuntijan keskeisimpänä tehtävänä on asiakkaiden TE-palveluprosessin käynnistäminen, palvelutarpeen tunnistaminen ja asiakkaiden osaamisen kartoittaminen. Lisäksi asiantuntijan tehtäviin kuuluvat työn välittäminen, asiakkaiden työllistymisen tukeminen kohti avoimia työmarkkinoita, työnhakija-asiakkaiden haastattelut, työttömyysturva-asioiden hoitaminen sekä asiakkaiden ohjaaminen sähköisten palveluiden käyttöön.

Asiantuntija laatii yhdessä asiakkaansa kanssa kotoutumissuunnitelman, joka tukee suunnitelmallisen ja yksilöidyn palveluketjun onnistumista. Hän tarjoaa asiakkaalleen työ- ja elinkeinohallinnon palveluja laaja-alaisesti ja monikanavaisesti esimerkiksi puhelimitse, verkon välityksellä ja kasvokkain. Tehtävä voi sisältää satunnaista matkustamista Uudenmaan sisällä.

Jos haet merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä, tämä tehtävä tarjoaa siihen erinomaiset mahdollisuudet. Meillä muun elämän ja työn yhteensovittaminen on tehty helpoksi, sillä pystyt aloittamaan ja päättämään työpäiväsi joustavasti liukuma-aikojen puitteissa sekä aikatauluttamaan itse päivääsi.

VAATIMUKSET
  • Aiempaa työkokemusta ohjaavasta asiakaspalvelutyöstä
  • Työmarkkinoiden nykytilan tuntemusta ja käsitystä kehitysnäkymistä
- Erinomaisia asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  • Sitoutumista ja vahvaa kiinnostusta tehtävään
  • Hyviä työnhakutaitoja sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia
  • Vähintään alempaa korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa yhdessä tehtävää tukevan työkokemuksen kanssa
Luemme eduksi aiemman kokemuksen maahanmuuttajatyöstä, työkokemuksen TE-palveluissa sekä hyvän TE-palveluiden tuntemuksen.

Arvostamme lisäksi taitoa ottaa haltuun nopeasti suuria kokonaisuuksia uutta tietoa, joustavuutta, valmiutta kohdata muutoksia ja kykyä johtaa omaa työtäsi asiantuntijana.
Asiakaspalvelussa tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Luemme eduksi muun monipuolisen kielitaidon. Arvostamme erityisesti uskallusta käyttää kielitaitoa osana päivittäistä asiakaspalvelua.

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason T04a mukaisesti ja mahdollisilla kielipisteillä T07 mukaisesti.

Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 384,10 - 2 771,11 e/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
Henkilöstön jatkuva osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi ovat meille tärkeitä asioita ja panostamme uusien työntekijöidemme perehdytykseen. Osittainen etätyö ja liukuva työaika helpottavat työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttämistä.

Lisäksi meillä on käytössä työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu sekä laaja työterveyshuolto.

tai sopimuksen mukaan.
Liukuva työaika
Vakinainen. Tehtävässä voidaan tarvittaessa soveltaa enintään 6 kk koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.
Haastattelut tullaan järjestämään videoyhteyksin Microsoft Teamsin välityksellä
alustavasti torstaina 14.12.2023 ja maanantaina 18.12.2023.

Tiimiin on mahdollisesti avautumassa työnkuvaltaan vastaava määräaikainen tehtävä ja tähän viransijaisuuteen voidaan valita sijainen tätä tehtävää hakeneiden joukosta.

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme
hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

TE-palveluiden järjestämisvastuu muuttuu 1.1.2025 alkaen (laki työvoimapalveluiden järjestämisestä 380/2023). Pääosa TE-toimistojen tehtävistä ja niitä hoitavasta henkilöstöstä siirtyy muutoksen johdosta 1.1.2025 alkaen kuntasektorin työvoimaviranomaiselle. Osa TE-toimistojen tehtävistä järjestellään uudelleen valtion virastojen sisäisin siirroin. TE-toimistot lakkaavat 1.1.2025 alkaen.
ID: 32-1391-2023

Yhteystiedot:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: KEHA kirjaamo PL 1000 50101 MIKKELI
Marita Asunmaa (Soittopyynnöt pyydetään sähköpostitse [email protected]), Palveluvastaava, 0295041204 , [email protected]
Työpaikan osoite:Leppävaarankatu 39, 02600 Espoo
Työ alkaa:01.01.2024
Työaika:Kokoaikatyö
Työn kesto:Määräaikainen
Hakuaika päättyy:11.12.2023 14:15
Jätä hakemus:https://haku.valtiolle.fi/spa/public/apply?guidAssignment=d4dcac8f-3c6e-...
Ilmoitus jätetty:22.11.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero:08e7ff9f-1159-42d1-8488-1ae174d0ad76

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.


Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Espoo
Uusimaa
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö, Etätyö

Julkaistu 22.11.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...