Asiantuntija

Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto

View: 106

Update day: 23-02-2024

Location: Rauma Satakunta

Category: Legal / Contracts

Industry:

Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Satakunnan TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.
Työpaikan tiedot: Satakunnan TE-toimisto Valtakatu 6 26100 RAUMA

TEHTÄVÄN KUVAUS
Satakunnan TE-toimistossa on haettavana asiantuntijan määräaikainenvirkasuhde monialaisissa palveluissa. Tehtävä sijoittuu ensisijaisesti Rauman toimipaikkaan, mutta asiantuntija voi palvella tarvittaessa myös muiden Satakunnan toimipaikkojen asiakkaita.

Asiantuntijan tehtävään henkilöasiakkaan palvelussa sisältyy määräajoin tehtävät työnhakukeskustelut, joissa kartoitetaan asiakkaan palvelutarve, työnhaun tilanne, osaaminen, työnhakutaidot ja työkyky. Keskustelussa asiakasta ohjataan työhön ja palveluihin. Asiakkaalle laaditaan työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma, jossa sovitaan työnhausta tai muista palveluntarpeen mukaisista palveluista ja asetetaan työnhakuvelvollisuus, ellei asiakkaan palvelutarve aseta sille esteitä. Lisäksi tehtävään sisältyy asiakkaan työttömyysturvaan kuuluvien maksatuslausuntojen tekeminen ja yhteistyötahojen mm. työnantajien, kuntien, oppilaitosten, palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö.

Asiakaskunnalla on monialaisten palveluiden tarve ja osaa heistä palvellaan TYP-lain mukaan (laki työllistämistä edistävästä monialaisesta palvelusta). Asiakkaat tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjausta sekä monialaista palvelua työelämävalmiuksiensa ja osaamisen kehittämisessä sekä työllistymisessä. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi asiantuntija hankkii tarvittaessa erilaisia arviointipalveluita (esim. työkyky) sekä ohjaa tarvittaessa muiden viranomaisten palveluihin (mm. Kela, työeläkelaitokset ja sote-palvelut). Hän on myös tarvittaessa mukana työtehtävien räätälöinnissä yhdessä työnantajien kanssa sekä eri palvelujen yhteensovittamisessa yhdessä kumppaneiden kanssa.

VAATIMUKSET
Toivomme hakijoilta korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Arvostamme ajantasaista ja soveltuvaa työkokemusta asiantuntija- tai asiakaspalvelutehtävistä sekä viranomaistehtävien tuntemusta. Hakijoilta toivotaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta verkostoyhteistyöstä. Tehtävässä tarvitaan myös riittäviä valmiuksia palvella asiakkaita monikanavaisesti viestintäsovelluksia ja asiakaspalvelujärjestelmiä käyttäen.
Luemme eduksi työvoimapalveluiden, työttömyysturvan, TE-toimiston yhteistyökumppaneiden ja Satakunnan työmarkkinoiden sekä ammatillisen kuntoutuksen periaatteiden tuntemuksen. Arvostamme kykyä itsenäiseen, ohjaukselliseen ja kokonaisvaltaiseen työotteeseen sekä hyvää organisointi- ja ongelmanratkaisukykyä ja englannin kielen taitoa.
Hyvä suomen kielen taito.

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason T06 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 596,72 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uudella asiantuntijalla suoriutumiseen perustuva palkanosa määrittyy tyypillisesti välille 12,5 - 15,75%.
Työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu, laaja työterveyshuolto ja
mahdollisuus osittaiseen etätyöhön.

Määräaikaisuuden syy:
Ruuhkaperusteiset työt. tai sopimuksen mukaan.
Liukuva työaika
Määräaikainen (12 - 24 kk).
Virka on viraston yhteinen.
Virka on viraston yhteinen, joten haussa oleva tehtävän virkapaikka voidaan tarvittaessa myöhemmin siirtää myös Satakunnan TE-toimiston sisällä toiseen toimipaikkaan.

TE-palveluiden järjestämisvastuu muuttuu 1.1.2025 alkaen (laki työvoimapalveluiden järjestämisestä 380/2023). Pääosa TE-toimistojen tehtävistä ja niitä hoitavasta henkilöstöstä siirtyy muutoksen johdosta 1.1.2025 alkaen kuntasektorin työvoimaviranomaiselle. Osa TE-toimistojen tehtävistä järjestellään uudelleen valtion virastojen sisäisin siirroin. TE-toimistot lakkaavat 1.1.2025 alkaen.

Työnantajalla on oikeus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi, mikäli henkilö ensi kerran nimitetään sellaiseen virkasuhteeseen, johon kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.
ID: 32-1187-2023

Yhteystiedot:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: KEHA kirjaamo PL 1000 50101 MIKKELI
Eija Heinola, Palvelupäällikkö, 0295 045 917, [email protected]
Työpaikan osoite:26100 Rauma
Työ alkaa:01.11.2023
Työaika:Kokoaikatyö
Työn kesto:Määräaikainen
Hakuaika päättyy:18.10.2023 13:15
Jätä hakemus:https://haku.valtiolle.fi/spa/public/apply?guidAssignment=6b96c974-6c7c-...
Ilmoitus jätetty:03.10.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero:7821887d-439e-4b73-97f4-8f81bce6ab1d

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.


Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto
Rauma
Satakunta
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö, Etätyö

Julkaistu 03.10.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 08-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...