Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Keski-Suomen TE-palvelujen tehtävänä on edistää työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista työmarkkinoilla. Olemme monipuolisen osaamistaustan omaavien ammattilaisten muodostama työyhteisö, jonka arvoina ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja yhteistyö. Korostamme toimintamallissamme oppimisen ja yhteistyön merkitystä sekä asiantuntijatyössä että sisäisissä ja ulkoisissa kumppanuuksissa.
Työpaikan tiedot: Keski-Suomen TE-toimisto Asemakatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ

TEHTÄVÄN KUVAUS
Kiinnostaako sinua auttaa työnhakijoita löytämään uuden uran työelämässä?
Osaatko tunnistaa toisten ihmisten osaamista? Tule meille töihin omavalmentajaksi. Omavalmentaja etsii työnhakija-asiakkaiden kanssa ratkaisukeskeisesti reittejä työelämään, koulutukseen tai työvoimapalveluihin, jotka edistävät työnhakua tai työkykyä.

Keski-Suomen TE-toimistossa on haettavana omavalmentajan (rekrytointi- ja urapalvelut) vakituinen tehtävä. Haettavana oleva tehtävä sijoitetaan Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeiluun Jyväskylän kaupungin työnjohdon alaisuuteen ajalle 2.1.2024-31.12.2024 ja tehtävän tämänhetkinen sijoituspaikka on Jyväskylä.

Omavalmentajan tehtävänä on kokeilulain ja kuntakohtaisen toimintamallin mukaisten palveluprosessien toteuttaminen yhdessä kunnan työllisyydenhoidon henkilöstön kanssa. Asiakkaina ovat henkilöt, joiden koulutus ja osaaminen tarjoavat edellytykset siirtyä suoraan työelämään.

Tehtäviin kuuluvat muun muassa palvelutarpeen arviointi ja palvelutarpeen mukaisiin palveluihin ohjaaminen asiakkuuden eri vaiheissa. Omavalmentajan työhön kuuluu mm. vastuu asiakkaan palveluprosessista, erilaiset kuntakokeilulaissa määritellyt julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaiset neuvonta- ja ohjaustehtävät, työllistymissuunnitelmien laatiminen, työnvälitys ja koulutustarpeen arviointi sekä kuntakokeilulain mukaiset työttömyysturvatehtävät. Asiakkaita palvellaan monikanavaisesti: henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi videoyhteyksin, puhelimitse ja
verkkopalveluja hyödyntäen. Lisäksi asiakasta ohjataan käyttämään digitaalisia työvälineitä. Meillä on laaja perehdytyskokonaisuus tehtävään.

Omavalmentaja tekee työtä ratkaisukeskeisellä, ohjauksellisella ja kantaaottavalla työotteella. Omavalmentajalla on vastuu tehtäväalueen hoitamisesta tiiminsä tavoitteiden ja toiminnan mukaisesti. Omavalmentaja vastaa tiimin jäsenenä tiiminsä tehtävien suunnittelusta ja omaan työhön liittyvästä ideoinnista yhdessä muiden tiimin omavalmentajien kanssa. Omavalmentaja työssä korostuu tiimitoiminnan yhteisvastuullisuus. Meille olet merkityksellinen. Tule mukaan erinomaiseen työporukkaan!

VAATIMUKSET
Tehtävään ei ole muodollisia kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa odotamme hakijalta vahvaa motivaatiota ja hyvää ratkaisuhakuista ja positiivista asennetta työskennellä työllisyyden edistämiseksi Keski-Suomessa.

Tehtävässä tarvitaan aktiivista työotetta, muutoskyvykkyyttä, paineensietokykyä, aloitteellisuutta sekä kiinnostusta ja kykyä kehittää palveluja ja prosesseja. Tehtävä soveltuu henkilölle, jolla on näyttöä hyvistä asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidoista.

Tehtävässä on oleellista tunnistaa työmarkkinoiden, yritysten ja henkilöasiakkaiden tarpeet sekä laajan palvelujärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet sekä ohjata asiakkaita niiden hyödyntämisessä. Hakijalta toivomme aktiivisuutta oman osaamisen kehittämisessä, potentiaalia kehittyä asiantuntijana, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä kiinnostusta ratkaista työmarkkinoiden kohtaantokysymyksiä monipuolisesti ja asiakaslähtöisellä palveluotteella.

Soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta soveltuva tutkinto katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason T05 mukaisesti.
Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 486,99 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uudella henkilöllä suoriutumiseen perustuva palkanosa määrittyy tyypillisesti välille 9,25 -19%.

Työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu, laaja työterveyshuolto.

tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan soveltaa enintään 6 kk koeaikaa.
Liukuva työaika.
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen.
Virka täytetään ehdolla, että vakinainen viranhaltija ei palaa virkavapaaltaan.

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

TE-toimiston lisäksi rekrytointiprosessiin osallistuu Jyväskylän kaupunki, vaikka rekrytointipäätöksen tekee TE-toimisto.

TE-palveluiden järjestämisvastuu muuttuu 1.1.2025 alkaen (laki työvoimapalveluiden järjestämisestä 380/2023). Pääosa TE-toimistojen tehtävistä ja niitä hoitavasta henkilöstöstä siirtyy muutoksen johdosta 1.1.2025 alkaen kuntasektorin työvoimaviranomaiselle. Osa TE-toimistojen tehtävistä järjestellään uudelleen valtion virastojen sisäisin siirroin. TE-toimistot lakkaavat 1.1.2025 alkaen.

ID: 32-1337-2023

Yhteystiedot:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: KEHA kirjaamo PL 1001 50101 MIKKELI
Teija Mäkinen, ryhmäpäällikkö, 0295 046 010, [email protected]
Terhi Kettunen, ryhmäpäällikkö, 0295 046 302, [email protected]
Työpaikan osoite:40100 Jyväskylä
Työ alkaa:01.01.2024
Työaika:Kokoaikatyö
Työn kesto:Määräaikainen
Hakuaika päättyy:21.11.2023 14:15
Jätä hakemus:https://haku.valtiolle.fi/spa/public/apply?guidAssignment=cee9c758-c433-...
Ilmoitus jätetty:06.11.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero:3b7e26ad-cae8-4499-ae12-e4392e9cff0d

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.


Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Jyväskylä
Keski-Suomi
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö

Julkaistu 07.11.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...