Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Beskrivning Av JobbetÄr du vår reservperson som vill vara den bekanta vuxna som arbetar med alla våra daghemsgrupper?Vi söker en motiverad och positiv person som ser ett omväxlande arbete som en fördel. Som reservperson ska du vara förberedd på att arbeta med barn i alla åldrar inom småbarnspedagogiken och även barn med behov av särskilt stöd.Daghemmet består av 6 daghemsgrupper och 2 förskolegrupper i två olika byggnader. Du hittar oss i Köklax vid goda trafikförbindelser med såväl tåg som buss. Vi är verksamma i två byggnader, Kungsgårds daghem i vilken vi har våra 0-3 års grupper och Kungsgårds daghem och förskola, i vilken vi har våra 3-5 års grupper och förskolegrupper. Våra mångsidiga utrymmen och det naturnära läget ger oss möjligheter till en lärorik och inspirerande inlärningsmiljö.Till reservpersonens uppgifter hör vård och fostran samt förverkligande av den pedagogiska verksamheten tillsammans med läraren inom småbarnspedagogik och det övriga teamet. Du har en egen hemgrupp där du arbetar då alla i ordinariepersonalen är på plats.Vi satsar på samarbete över gruppgränserna och dialogen i vardagen. Vi erbjuder en trygg vardag där barn, personal och föräldrar bemöts med respekt. Vår verksamhet baserar sig på läroplanen för småbarnspedagogik.Uppgiften lämpar sig väl för dig som vill hålla ett mellanår i dina studier. Vi beaktar även obehöriga sökanden.Arbetsplats och adress: Kurtbyvägen 42Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per veckaAvtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtalJobbet är för viss tid.Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.Den här arbetsplatsen är tillgänglig.Du kan vid behov ställa frågor i förtroende om förhållandena på arbetsplatsen genom att skicka dina frågor till keha.rekrytointi@espoo.fi . Rekryteringstjänsterna utreder saken åt dig utan att avslöja ditt specialbehov för den rekryterande chefen. På så sätt förblir du anonym på samma sätt som de övriga sökande.BehörighetskravBehörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Vi FörutsätterDen valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6
  • 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).
Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.Vi värdesätter: flexibilitet, samarbetsförmåga och initiativförmågaPå Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag.Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad.Vi uppskattar personalens yrkesskicklighet och erbjuder fortbildning för att upprätthålla och utveckla den. Du kan delta i gratis kurser i finska som stöder dig i ditt arbete.Esbo stad värdesätter jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen. Vi önskar alla slags jobbsökande: olika bakgrund, åldrar, kön, språk, kulturer och minoritetsgrupper.Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/Läs merhttps://www.espoo.fi/sv/kungsgards-daghem-och-forskolaMer om arbetsgivaren
Loading ...
Loading ...

Deadline: 04-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...