Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit toimivat oikeusministeriön hallinnonalalla. Kukin kuudesta piiristä järjestää alueellaan julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palveluja. Näitä oikeusturvan ja talouden palveluja tuottavat piirin oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot, joita on kumpiakin 23. Piirien ja niiden toimistojen palveluksessa on koko maassa noin 1.200 henkilöä. Edunvalvonnan palveluja tuotetaan osaksi myös ostopalveluna. Piirin hallinto huolehtii henkilöstö- ja taloushallinnosta.

Edunvalvontatoimistot tuottavat yleisen edunvalvonnan palveluja henkilöille, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan sairauden tai muun syyn vuoksi. Työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja sillä on vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Työtehtävät ovat vaihtelevia, mielenkiintoisia, itsenäisiä ja vastuullisia.

Helsingin edunvalvontatoimisto kuuluu Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Työpaikan tiedot: Helsingin edunvalvontatoimisto Porkkalankatu 13 J 00180 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Edunvalvontasihteeri vastaa osana tiimiä toimiston sisäisistä palveluista sekä osallistuu asiakaspalveluun. Tehtävät sisältävät postin käsittelyä ja digitalisointia, arkistointia ja asiakaspalvelutehtäviä.

Työkuva edellyttää hyvää organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja.

Virka on viraston yhteinen. Virkapaikan määrää oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja. Nyt virkapaikka on Helsingin edunvalvontatoimisto.

Virassa voidaan käyttää 6 kuukauden koeaikaa.

VAATIMUKSET
Tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. merkonomi, tradenomi) sekä erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Kokemusta asiakaspalvelutehtävistä ja toimistotyöstä, hyviä ICT-taitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Luemme eduksi kokemuksen edunvalvontasihteerin tehtävästä.
Edunvalvontasihteerin virkaan ei ole laeissa tai asetuksissa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virka on sijoitettu vaativuustasolle Y7, jonka tehtäväkohtainen palkanosa on 1.965,13 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % ja kokemusosaa enintään 10 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa on alussa yleensä 15 % tehtäväkohtaisesta palkasta, jolloin aloittavan edunvalvontasihteerin palkka ilman kokemusosaa on noin 2.259 €/kk.
Laaja koulutustarjonta ja omaehtoisen koulutuksen tukeminen, liukuva työaika ja osittainen etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuurietu sekä tuettu työpaikkaruokailu.

tai sopimuksen mukaan
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
ID: 25-1314-2023

Yhteystiedot:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri PL 600, Porkkalankatu 13 J 00181 Helsinki
Tuula Eilittä, Johtava yleinen edunvalvoja, 029 56 52001
Työpaikan osoite:Porkkalankatu 13 J, 00180 Helsinki
Työ alkaa:01.01.2024
Työaika:Kokoaikatyö
Työn kesto:Määräaikainen
Hakuaika päättyy:27.11.2023 14:15
Jätä hakemus:https://haku.valtiolle.fi/spa/public/apply?guidAssignment=1a352997-fe71-...
Ilmoitus jätetty:07.11.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero:907990dd-b17a-4e21-8aa5-b5bd115abcd0

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.


Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Helsinki
Uusimaa
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö, Etätyö

Julkaistu 07.11.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 19-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...