Loading ...

Job content

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.


Haemme humanistiseen tiedekunnan kieli- ja käännöstieteiden laitokseen englannin kielen määräaikaista työsopimussuhteista yliopistonlehtoria ajalle 1.1.2022–31.12.2024. Tehtävä on määräaikainen sijaisuuden vuoksi.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Kieli- ja käännöstieteiden laitos on aktiivinen, monipuolinen ja kansainvälinen kielten tutkimuksen ja opetuksen yksikkö, jossa englannin kieli on yksi laitoksen yhdeksästä oppiaineesta. Lisätietoja kieli- ja käännöstieteiden laitoksesta on verkkosivuilla: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/kieli-ja-kaannostieteiden-laitos.

Englannin kielen oppiaineen painopistealoja ovat diskurssin- ja kielentutkimus, jälkikoloniaalinen kirjallisuudentutkimus, kielihistoriallinen ja filologinen tutkimus, käännöstieteellinen tutkimus sekä vieraan kielen oppimisen tutkimus. Lisätietoja on oppiaineen verkkosivuilla: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/englanti.


Yliopistonlehtorin tehtävä

Yliopistolehtorin tehtäviin kuuluu:

 • erityisesti englanninkielisen kirjallisuuden ja sen tutkimuksen opetus
 • opinnäytteiden ohjaus
 • opintoneuvonta
 • kirjallisen ja suullisen kielitaidon opetus
 • opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen
 • opiskelijavalinnan tehtäviin osallistuminen
 • ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkiminen
 • oma tieteellinen tutkimustyö
 • hallintotyö

Mitä edellytämme sinulta?

Yliopistonlehtorin kelpoisuusvaatimusten mukaan edellytämme

 • tohtorin tutkintoa tehtävän alalta
 • kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta
 • kykyä ohjata opinnäytteitä

Ansioita arvioidessamme otamme huomioon

 • tieteelliset ansiot (julkaisut ja menestyminen ulkoisen tutkimusrahoituksen hankinnassa)
 • perehtyneisyyden tehtävän alaan
 • opetuskokemuksen
 • pedagogisen koulutuksen
 • taidon tuottaa oppimateriaalia
 • muut opetustoimessa saavutetut ansiot
 • mahdolliset aiemmin annetut opetusnäytteet

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

 • kokemusta yliopistotasoisesta englannin kielen alan pääaineopetuksesta
 • erinomaista englannin kielen hallintaa
 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • suomen kielen taito katsotaan eduksi

Tarjoamme sinulle

 • Vastuullisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittää ammattiosaamistasi monipuolisessa toimintaympäristössä.

Palkkaus

Tehtävässä maksettava palkka määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän vaativuustaso on 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on työsuhteen alussa tyypillisesti 6–17 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkkaus aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta riippuen on tehtävän alussa noin 3180–4700 euroa/kk.


Koeaika

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Hakuohjeet

Hakemus ja muut hakuasiakirjat voit laatia joko suomeksi tai englanniksi.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • CV eli ansioluettelo
 • akateeminen portfolio
 • julkaisuluettelo
 • korkeintaan kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma

Ohjeet CV:n, akateemisen portfolion ja julkaisuluettelon laatimiseksi ovat osoitteessa: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat.

Hakemukset jätetään sähköisen eRekry -rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään maanantaina 28.10.2021 klo23:59. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (Täytä hakemus) ja sivulla: www.utu.fi/avoimet.

Kärkihakijat kutsutaan haastatteluun.


Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa laitosjohtaja, professori Marjut Johansson, marjut.johansson@utu.fi

Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Maija Österlund, maija.osterlund@utu.fi
Loading ...
Loading ...

Deadline: 19-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...