Loading ...

Job content

Turun yliopiston kliinisessä laitoksessa on haettavana

Erikoistutkijan määräaikainen tehtävä munasarjasyöpätutkimukseen. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.1.2024. Tehtävä täytetään määräajaksi 31.8.2026 asti.

Tutkimuksemme on osa tiivistä monitieteellistä yhteistyötä Helsingin Yliopiston ja TYKS Naistenklinikan kanssa. Laboratoriossamme käsitellään kansainvälisen tutkimuskonsortiomme (https://www.deciderproject.eu) kannalta keskeisiä syöpänäytteitä erilaisia analyysejä varten. Potilasnäytteitä prosessoidaan viikoittain. Erikoistutkijan työtehtäviin kuuluu tutkimuskonsortion näytekeräyksen koordinointi. Tähän liittyy syöpänäytteiden lähetykset sekvensointiin ja organoidi-kasvatukseen, näytteiden laadun varmistus sekä kommunikaatio tutkijoidemme ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Olennaista on ison datamäärän huolellinen dokumentointi ja hallinta tutkimustietokantojamme käyttäen. Tehtävässä toimitaan myös käytännön näytekeräyksessä bioanalyytikon tukena, minkä vuoksi kokemus ja kiinnostus laboratoriotyöhön on olennaista. Osallistuminen tieteellisten analyysien tekoon ja mahdolliset omat tutkimusprojektit määräytyvät hakijan taustan mukaan.

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on maisterin tai tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta (biolääketiede, biologia tai vastaava) sekä kokemusta laboratoriotyöstä ja projektinhallinnasta. Projektimme on kansainvälinen, joten tehtävän hoitaminen edellyttää vahvaa englannin kielen taitoa. Kokemus tuorenäytteiden käsittelystä tai soluviljelystä on etu. Valittavalta henkilöltä toivotaan järjestelmällisyyttä, oma-aloitteellisuutta ja kykyä hallita isoja tietomääriä, esimerkiksi kokemusta tietokannoista. Valinnassa arvostetaan tiimityötaitoja, joustavuutta ja yhteen hiileen puhaltamista. Työparin kanssa työskentelet tiiviisti ja yhteistyö on avainasemassa.

Tarjoamme sinulle vastuullisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi monipuolisessa toimintaympäristössä. Huolehdimme työhyvinvoinnistasi ja arkesi toimivuudesta mm. joustavien työaikojen sekä hyvinvointipalvelujemme avulla. Lue lisää meistä lisää työnantajana: Tervetuloa meille töihin.

Tehtävän palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti. Erikoistutkijan palkka on opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoilla 4–6. Palkkaus on aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta riippuen tyypillisesti noin 3156,20–4261,79 e/kk työsuhteen alkaessa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hae tehtävää 9.10.2023 klo 23.59 mennessä yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat. Linkki hakulomakkeeseen on hakuilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”). Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, CV, julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme ja kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta hakemaan avoimia tehtäviämme.

Lisätietoja tehtävästä antaa dosentti Johanna Hynninen TY (mijohy@utu.fi) ja professori Sampsa Hautaniemi HY (puh. 050 336 4765, sampsa.hautaniemi@helsinki.fi). Hakua koskeviin teknisiin kysymyksiin vastaa henkilöstösihteeri Satu Jokinen (satjok@utu.fi, puh. 050 371 9304).

Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...