Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävämme on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuden toimeenpano. Meille tärkeitä arvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus. Toimimme oikeusministeriön hallinnonalalla ja olemme osa rikosoikeudellista ketjua.

Rikosseuraamuslaitos on valtakunnallisesti toimiva virasto, jonka toimialueena on koko maa. Rikosseuraamuslaitos koostuu neljästä vastuualueesta, joita ovat kehittäminen ja ohjaus, asiakasprosessit, hallinto- ja tukipalvelut sekä operatiivinen toiminta. Lisäksi organisaatioon kuuluvat sisäinen tarkastus, johdon tuki, viestintä ja kansainvälinen toiminta.

Operatiivisesta toiminnasta vastaavaan vastuualueeseen kuuluu 11 rikosseuraamuskeskusta, jotka koostuvat alueittain vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista.
Työpaikan tiedot: Rikosseuraamuslaitos Lintulahdenkatu 5 00530 Helsinki
Rikosseuraamuslaitos Vernissakatu 2 A 01300 Vantaa
Rikosseuraamuslaitos Ajurinkatu 2 20100 Turku
Rikosseuraamuslaitos Rautatienkatu 10 33100 Tampere
Rikosseuraamuslaitos Asemakatu 2 70100 Kuopio
Rikosseuraamuslaitos Nahkatehtaankatu 5 A 90130 Oulu

TEHTÄVÄN KUVAUS
Erityisasiantuntijan tehtävä sijoittuu kehittämisen ja ohjauksen vastuualueelle Kehitys- ja laatuyksikköön.

Tehtävän tarkoituksena on Rikosseuraamuslaitoksen yksiköiden toimintakulttuurin, lähityön, palveluiden, työmenetelmien sekä toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä muiden vastuualueiden ja rikosseuraamuskeskusten kanssa.

Päätehtävinä ovat lähityön linjausten ja sisältöjen kuten vuorovaikutuksellisen ja motivoivan asiakastyön otteen sekä toimintakulttuurin ja muutosta tukevien koulutussisältöjen kehittäminen. Tehtäviä ovat myös älyvankilamallin sekä sähköisen asioinnin kehittäminen ja vankila- ja toimitilakonseptin kehittäminen palveluiden ja tilojen asiakastyöhön soveltumisen osalta.

Tehtäviin kuuluu myös monipuolisesti oman tehtäväalueen mukaisia valmistelu-, koordinointi- ja kehittämistehtäviä yhteistyössä eri vastuualueiden, vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen sekä sidosryhmien kanssa.

VAATIMUKSET
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto substanssialalta (esimerkiksi käyttäytymis- tai sosiaalitieteet) sekä vähintään viiden vuoden kokemus asiantuntija- ja/tai kehittämistehtävistä.

Hakijalta edellytämme erinomaisia yhteistyötaitoja vaativissa vuorovaikutustilanteissa, kykyä matriisimaiseen työskentelyyn, työryhmien johtamiseen sekä valmiuksia koulutusten toteuttamiseen. Tehtävien hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, itsenäistä ja kehittävää työotetta, ymmärrystä ja osaamista esihenkilötyöstä sekä kykyä kehittämisen johtamiseen.

Työssä tarvitaan hyvää organisointikykyä ja kykyä usean samaan aikaan valmisteltavan asian hallintaan ja rinnakkaiseen edistämiseen nopeastikin muuttuvissa aikatauluissa. Tehtävässä tarvitaan laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja kykyä hyödyntää tietoa monipuolisesti. Tehtävä on valtakunnallinen ja kansainvälisenä yhteistyökielenä on englanti.
Hakijalle eduksi katsotaan kehittämistyön menetelmien osaaminen ja kokemus kehittämistyöstä, vankilaympäristön tuntemus, yleisimpien tietoteknisten sovellusten osaaminen sekä ajokortti.
Erityisasiantuntijan tehtäviin ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/2003, 6 § sekä Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta 290/2022, 8 §).

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen
yhteydessä).

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuustason 16 mukaisesti, josta maksettava palkka on 4055,25 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella määräytyvää palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta paikanosasta. Aloittavan henkilön kokonaispalkka on osaamisesta ja kokemuksesta riippuen noin 4650 - 5190 €/kk.
Tarjoamme sinulle:
aidosti merkityksellisen, kehittyvän työn luotettavan työnantajan palveluksessa
hyvää vuorovaikutusta ja työtovereita, joita on ilo tuntea
kannustavan ja tasa-arvoisen ilmapiirin
etätyömahdollisuuden ja joustavuutta
tasapainoa työn ja muun elämän välillä
laajan työterveyshuollon
ateriaedun
työmatkaedun
kulttuuri-/liikuntaedun

tai sopimuksen mukaan.
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen.
Lisätietoja paikasta antaa 13.12.-15.12.2022 Pia Ylikomi ja 13.12.-21.12.2022 sekä 29.-30.12.2022 Miika Kaskinen.

Rikosseuraamuslaitoksen monipaikkaisen työn periaatteiden mukaisesti tehtävä voi sijoittua Helsinkiin, Vantaalle, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon tai Ouluun. Valituksi tuleva henkilö voi esittää toiveensa virkapaikkakunnasta. Tehtävässä on liukuva virastotyöaika ja erinomaiset etätyömahdollisuudet.
Tehtävään valittavalle voidaan asettaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaika (Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750, 10§).
Valtion virkamieslain 8 c §:n (19.12.2017/948) mukaisesti nimitysharkinnassa otetaan huomioon hakijan nuhteettomuus.
Kurkista riseläisten arkeen:

#töissärisessä
Instagram @rikosseuraamus
Youtube: Rikosseuraamuslaitoksen videokanava
Sähköposti- ja kirjehakemukset, tietosuojaseloste: Toivomme hakemuksia ensisijassa sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Muulla tapaa tehtävää hakeneiden tiedot viedään rekrytointijärjestelmään.

Huomaathan, että tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä: https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/yhteystiedot/tietosuoja.html
ID: 25-1635-2022

Yhteystiedot:Pia Ylikomi, Yksikönpäällikkö, 050 448 8016, pia.ylikomi@om.fi
Miika Kaskinen, Erityisasiantuntija, 050 3300 137, miika.kaskinen@om.fi
Työpaikan osoite:00530 HELSINKI
Työ alkaa:tai sopimuksen mukaan.
Työaika:kokoaikatyö
Työn kesto:yli 12 kuukautta
Haku päättyy:03.01.2023 klo 16:15
Jätä hakemus:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Rikosseuraamuslaitos Lintulahdenkatu 5 00530 Helsinki
Ilmoitus jätetty:14.12.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero:11748130

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.


Rikosseuraamuslaitos
Helsinki
Kokopäiväinen, Vakituinen, Etätyö

Julkaistu 14.12.2022

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...