Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit toimivat oikeusministeriön hallinnonalalla. Kukin kuudesta piiristä järjestää alueellaan julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palveluja. Näitä oikeusturvan ja talouden palveluja tuottavat piirin oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot, joita on kumpiakin 23. Piirien ja niiden toimistojen palveluksessa on koko maassa noin 1.200 henkilöä. Edunvalvonnan palveluja tuotetaan osaksi myös ostopalveluna. Piirin hallinto huolehtii henkilöstö- ja taloushallinnosta.
Talous- ja velkaneuvonnan sisällöstä säädetään laissa talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017). Oikeusaputoimiston tehtävä on tuottaa oikeusapulain (257/2002) mukaisia asianajopalveluja sekä suorittaa muualla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistolle säädetyt tehtävät. Työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja sillä on vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Työtehtävät ovat vaihtelevia, mielenkiintoisia, itsenäisiä ja vastuullisia.

Helsingin oikeusaputoimisto kuuluu Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Työpaikan tiedot: Helsingin oikeusaputoimisto Porkkalankatu 13 J 00180 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Julkinen oikeusavustaja huolehtii hänelle valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa, oikeusapulaissa ja -asetuksessa määrätyistä tehtävistä ja johtavan julkisen oikeusavustajan määräämistä muista tehtävistä. Julkisen oikeusavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikissa toimeksiannoissa noudattaa hyvää asianajajatapaa.

Virkapaikan määrää oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja; nyt virkapaikka on Helsingin oikeusaputoimisto

Tehtävässä voidaan käyttää 6 kuukauden koeaikaa.

VAATIMUKSET
Hakijalta odotetaan aikaisempaa oikeusavustaja- tai muuta siihen rinnastettavaa kokemusta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista juridiikan tuntemusta erityisesti yksityishenkilöiden oikeudellisissa asioissa, hyviä asiakaspalvelutaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Oma-aloitteisuus, kyky tulokselliseen työskentelyyn ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi.

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 7 §:n mukaan viran kelpoisuusehtona on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä kokemus oikeudenkäyntiavustajan työstä tai tuomarin tehtävien hoitamisesta.
Ruotsin ja englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito luetaan eduksi.
Kielitaitoa koskevat vaatimukset
Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).
Suomi - Suullinen: Erinomainen , Kirjallinen: Erinomainen , Ymmärtäminen: Erinomainen
Ruotsi - Suullinen: Tyydyttävä, Kirjallinen: Tyydyttävä, Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Virka on sijoitettu vaativuustasolle O1, jonka tehtäväkohtainen palkanosa on 3.902,68 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % ja kokemusosaa enintään 10 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa on alussa yleensä 15 % tehtäväkohtaisesta palkasta, jolloin aloittavan julkisen oikeusavustajan palkka ilman kokemusosaa on noin 4.488 €/kk.
Laaja koulutustarjonta ja omaehtoisen koulutuksen tukeminen, liukuva työaika ja etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, liikunta-, hieronta- ja kulttuurietu sekä tuettu työpaikkaruokailu.

Sijaisuus ajalle 1.5.2023 - 30.9.2026, kuitenkin siten, että sijaisuus päättyy ennen 30.9.2026, mikäli oikeusapu- ja edunvalvontapiirien organisaatiouudistuksen täytäntöönpano sitä edellyttää. tai sopimuksen mukaan.
Ei työajan seurannan piirissä
Määräaikainen (yli 24 kk).
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
ID: 25-384-2023

WWW-osoite:http://
Yhteystiedot:Nina Solas-Iloniemi, Johtava julkinen oikeusavustaja, 029 56 60126, [email protected]
Työpaikan osoite:Porkkalankatu 13 J, 00180 HELSINKI
Palkkaus:3902,68
Työ alkaa:tai sopimuksen mukaan.
Työaika:kokoaikatyö
Työn kesto:yli 12 kuukautta
Haku päättyy:11.04.2023 klo 16:15
Jätä hakemus:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri PL 600, Porkkalankatu 13 J 00181 Helsinki
Ilmoitus jätetty:27.03.2023
TE-palvelujen ilmoitusnumero:11904604

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.


Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Helsinki
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö, Etätyö

Julkaistu 27.03.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...