Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit toimivat oikeusministeriön hallinnonalalla. Kukin kuudesta piiristä järjestää alueellaan julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palveluja. Näitä oikeusturvan ja talouden palveluja tuottavat piirin oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot, joita on kumpiakin 23. Piirien ja niiden toimistojen palveluksessa on koko maassa noin 1.200 henkilöä. Edunvalvonnan palveluja tuotetaan osaksi myös ostopalveluna. Piirin hallinto huolehtii henkilöstö- ja taloushallinnosta.

Edunvalvontatoimistot tuottavat yleisen edunvalvonnan palveluja henkilöille, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan sairauden tai muun syyn vuoksi. Työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja sillä on vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Työtehtävät ovat vaihtelevia, mielenkiintoisia, itsenäisiä ja vastuullisia.

Helsingin edunvalvontatoimisto kuuluu Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Työpaikan tiedot: Helsingin edunvalvontatoimisto Porkkalankatu 13 J 00180 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Harjoittelija avustaa yleistä edunvalvojaa päämiesten taloudellisten asioiden hoitamisessa. Tehtävät sisältävät taloudellisiin ja oikeudellisiin asioihin liittyvää selvittelytyötä sekä edunvalvojien avustamista taloudellisten ja juridisten asioiden hoidossa. Harjoittelija toimii tarvittaessa osana asiakasvastaanoton sihteeritiimiä ja hoitaa päämiesten päivittäisiä taloudellisia asioita.

Virka on viraston yhteinen. Virkapaikan määrää oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja. Nyt virkapaikka on Helsingin edunvalvontatoimistossa.

VAATIMUKSET
Hakijan tulee olla oikeustieteen opiskelija ja häneltä toivotaan vähintään 2 - 3 vuoden oikeustieteen opintoja sekä perhe- ja jäämistöoikeuden opintoja.

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Harjoittelijan kuukausipalkka on 1634,93 euroa kuukaudessa.

Harjoittelutuki yliopistolta on toivottavaa, mutta se ei ole harjoittelun ehdoton edellytys.
Liukuva työaika, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto ja tuettu työpaikkaruokailu.

Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.
Määräaikainen (alle 12 kk).
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
ID: 25-469-2023

WWW-osoite:http://
Yhteystiedot:Tuula Eilittä, Johtava yleinen edunvalvoja, 029 56 52001, [email protected]
Työpaikan osoite:Porkkalankatu 13 J, 00180 HELSINKI
Työaika:kokoaikatyö
Työn kesto:6 - 12 kk
Haku päättyy:02.05.2023 klo 16:15
Jätä hakemus:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri PL 600, Porkkalankatu 13 J 00181 Helsinki
Ilmoitus jätetty:19.04.2023
TE-palvelujen ilmoitusnumero:11941189

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.


Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Helsinki
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö

Julkaistu 19.04.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 07-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...