Nuorisotyöntekijä

Porvoon kaupunki/Borgå stad

View: 202

Update day: 05-12-2023

Location: Uusimaa

Category: Officer

Industry:

Loading ...

Job content

Porvoon kaupungin nuorisopalvelut hakee joukkoonsa nuorisotyön ammattilaista kohdennetun nuorisotyön projektityöntekijäksi (nuorisotyöntekijäksi) ajalle 20.9.2021 - 31.12.2022 tai sopimuksen mukaan.

Porvoon kaupunki on laatinut toimenpideohjelman lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi vuoden 2022 loppuun. Toimenpiteillä korjataan koronan aiheuttamia vaikutuksia nuorten hyvinvointiin mm. tarjoamalla enemmän matalan kynnyksen palveluja. Painotus on henkilöstöresursseissa.

Nuorisopalvelut tarjoaa monipuolisia palveluja porvoolaisille nuorille. Panostamme yhteisölliseen alueelliseen nuorisotyöhön ja tapahtumiin sekä yksilöllisempään kohdennettuun ja etsivään työhön. Vastaamme Porvoon Ohjaamon moniammatillisesta toiminnasta. Nuorisotyö Porvoossa on osa vahvaa ammatillista verkostoa ja teemme tiivistä yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Nuorisotyössä työskentelee n. 30 työntekijää.

Kohdennetun nuorisotyön kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti yläkouluikäiset nuoret + nivelvaiheet. Kohdennettu nuorisotyö tukee nuoria, joiden kohdalla tarvitaan hieman enemmän tukea esim. sosiaalisiin taitoihin ja ryhmässä toimimiseen. Kohdennettua nuorisotyötä tehdään nuoren tarpeista lähtien ja on nuorelle vapaaehtoista. Työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista nuoren kokonaisvaltaista tukemista. Työ sisältää yksilötyötä, pienryhmiä, monialaista verkostotyötä, leirejä ja retkiä. Kohdennetun tiimissä työskentelee 3 työntekijää ja Haavi hankkeen kaksi työntekijää alakoulu ikäisten kanssa.

Kohdennettua nuorisotyötä tehdään yhdessä monialaisen nuorten kanssa työskentelevän verkoston kanssa. Työn tukena sinulla on rautainen kohdennetun nuorisotyön tiimi, nuorisopalveluiden huippu henkilöstö sekä jatkuva ryhmätyönohjaus.

Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa alalle soveltuva vähintään alempi korkeakoulututkinto (esim. yhteisöpedagogi, sosionomi). Toivomme sinulta työkokemusta nuorten kanssa tehdystä työstä, menetelmäosaamista, moniammatillisen verkostotyön ja nuorten palveluverkoston tuntemista. Kohdennetussa nuorisotyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta sekä aktiivista ja innovatiivista työotetta. Eduksi katsotaan molempien kotimaisten kielien suullinen hallinta. Työssä tarvitaan ajokorttia.

Palkkaus on 2363,08 €/kk. Työaika on 38,25 h viikossa ja työ sisältää ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen koeajan päättymistä. Koeaika on 6 kk.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 16.9.2021 klo 12 mennessä. Hae työpaikkaa Hae työpaikkaa -linkin kautta.

Hakulomakkeessa on mahdollisuus lisätä CV liitteitä.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 19-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...