Ohjaaja, Päivystysperheyksikkö, Tukipalvelut

Turun kaupunki

View: 179

Update day: 05-12-2023

Location: Turku Southwest Finland

Category: Legal / Contracts

Industry:

Loading ...

Job content

Ohjaajan tehtävät päivystysperheyksikössä. Päivystysperheyksikön ohjaaja koordinoi lasten sijoituksia päivystysperheisiin sekä vastaa arviointi- ja tukityöstä yhdessä Päivystysperheyksikön muun työryhmän kanssa. Ohjaaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä päivystysperheiden ja lasten vanhempien kanssa lapsen sijoituksen aikana. Keskeisiä muita yhteistyökumppaneita ovat lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä sekä seutukunnallinen sosiaalipäivystys.

Päivystysperheyksikkö kuuluu hallinnollisesti Tukipalvelut-yksikköön. Tukipalvelut-yksikkö vastaa lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden (laitoshoito ja toimeksiantosuhteinen perhehoito) asiakasohjauksesta ja valvonnasta, perhehoidon rekrytoinnista, valmennuksesta ja tuesta, päivystysperheyksikön toiminnasta, sosiaalityön tukipalveluiden koordinoinnista sekä vastaanottotoiminnan ja perhekuntoutuksen sosiaalityöstä perhetukikeskuksissa. Yksikössämme työskentelee em. tehtävien parissa sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, toimistosihteeri, vastaava ohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä.

Tehtävä edellyttää erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaskeskeistä työotetta sekä taitoa toimia oman alansa asiantuntijana moninaisten verkostojen jäsenenä. Työ on 2-vuorotyötä sisältäen myös viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen koulutus.

Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön on työssämme eduksi.

Tukipalvelut-yksikkö on kehittämismyönteinen ja vahvaa asiantuntijuutta omaava työyhteisö, johon on mukava tulla! Meillä on säännölliset yksikkö- ja asiantuntijatiimit, työhyvinvointia tukeva työnohjaus sekä tyhy-toimintaa koordinoiva työryhmä. Tiimimme arvot ovat kunnioitus, luottamus ja asiakaslähtöisyys.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 19-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...