Loading ...

Job content

Sospro on kotimainen lastensuojelualan yritys, joka tuottaa monipuolisia ja laadukkaita sijais- ja avohuollon palveluita Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Työmme perustana on usko lapsessa olevaan hyvään. Arvomme ovat rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus.


Haemme nyt Sinua

OHJAAJAN SIJAINEN 31.8.2022 asti

Sospro Satakunta Oy:n Ravanikodin Kersantin asuinyksikköön Ulvilaan. Olemme erikoistuneet lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ja psyykkisten haasteiden kohtaamiseen.

Sinun tehtävänäsi ohjaajana on:

  • Toimia luotettavana omaohjaajana ja kasvatusvastuullisena aikuisena nuorelle.

  • Tuoda oma osaamisesi koko työryhmän käyttöön koulutustaustasi näkökulmasta.

  • Tehdä yhteistyötä nuoren vanhempien, koulun ja muun verkoston kanssa.

  • Osallistua aktiivisesti oman tiimisi hoitotyön laadun raportointiin, arviointiin ja kehittämistyöhön.

Sinulle on tarjolla merkityksellinen tehtävä nuorten tulevaisuuden mahdollistajana. Sinulla on ammatillinen ja itsenäinen työote sekä kyky ohjata ja motivoida nuoria. Työssä tarvitset myös IT-taitoja. Etsimme ohjaajaa, jolla on aito kiinnostus auttaa nuorta löytämään oman paikkansa, tukea nuoren kasvua ja kehittymistä sekä rohkeus tehdä työtä tiedolla, taidolla ja tunteella.

Tehtäväkohtaiset edellytykset:

Ohjaajalta edellytämme sosiaali- tai terveydenhuoltoalan AMK-tutkintoa. Työ sisältää ilta-, yö- ja viikonlopputyötä ja työssä vaaditaan ajokorttia. Työsuhde on voimassa 31.8.2022 asti. Pidämme myös tärkeänä, että koet arvomme omiksesi.

Työsopimuksessa noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (505/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Arvostamme:

  • aktiivista, osallistavaa ja asiakaslähtöistä työotetta.

- hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimi- ja verkostotyötaitoja.

- nuorten käytöshäiriöiden, neuropsykiatrisen- ja psykiatrisen hoitotyön osaamista.

  • kykyä arvioida ja kehittää omaa työtä.

Lupauksemme Sinulle:

Usko ihmisessä olevaan hyvään ohjaa toimintaamme. Meillä Sosprossa

  • tulet osaksi yhteisöä, joka kannustaa ja innostaa.

  • Sinua ja osaamistasi arvostetaan ja pääset mukaan vaikuttamaan.

  • rakennamme yhteistyömme avoimuudelle ja luottamukselle.

  • rohkeus vie meitä vahvasti eteenpäin.

Viralliset esittelyt tuli edellä ja nyt vapaammalla sanalla Ravanikodista. Ravanikoti koostuu neljästä asuinyksiköstä, joista kaksi on erityisyksiköitä ja kaksi perusyksiköitä. Kessu on toinen perusyksiköistä. Kessussa on perinteisesti ollut hyvä yhteishenki niin lasten kuin aikuistenkin kesken. Hyvään yhteishenkeen kuuluu tietynlainen rentous, välittömyys sekä tietysti hyvä huumori, joka omalta osaltaan auttaa rennon ilmapiirin syntymistä. Rennossa ja välittömässä ilmapiirissä lasten on helpompi ottaa asioita puheeksi aikuisten kanssa ja edesauttaa luottamuksen syntymistä lapsen ja aikuisen välillä, joka on perusedellytys tälle työlle. Lapsia kasvatetaan vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa. Meidän arjessa näkyvät kiinnostuneisuus lapsia ja heidän tekemisiään kohtaan. Lapset hyväksytään ja otetaan vastaan sellaisina kuin he ovat. Rajat ja säännöt on määritelty ja niissä pysymistä valvotaan ja rajojen venyttämisestä keskustellaan lapsen kanssa.

Henkilöstön kesken vallitsee hyvä luottamus, joten meillä ei ole kuppikuntia emmekä puhu toisten selän takana.

Mikäli edellä mainittu kuulosti tavalta, jolla itse ajattelet, että lastensuojelutyötä pitäisi tehdä, otathan yhteyttä ja kerron mielelläni lisää.

TUTUSTU TARINAAMME JA HAE NYT, viimeistään 30.9.2020 mennessä: https://sospro.attract.reachmee.com/

Paikka täytetään sopivan henkilön löytyessä.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...