Päätoiminen tuntiopettaja

Savonlinnan kaupunki

View: 90

Update day: 09-12-2023

Location: Savonlinna Southern Savonia

Category: Legal / Contracts

Industry:

Loading ...

Job content

Savonlinnan kaupungin koulutoimessa ilmoitetaan uudelleen haettavaksi määräaikainen perusopetuksen virkasuhteinen päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus ajalle 8.1.2024-31.5.2024:

päätoiminen tuntiopettaja (yhteinen alla oleville kouluille)
  • laaja-alainen erityisopetus, 1-6 luokat
  • sijaisuus

Anttolan koulu, Ruokojärventie 9, 58410 Haapakallio
Juvolan koulu, Juvolantie 2331, 57310 Savonlinna
Kulennoisten koulu, Kulennoisten koulutie 115, 58430 Kulennoinen
Louhen koulu, Juurelantie 12, 58220 Louhi

Lisätietoja antaa:
Anttolan koulun koulunjohtaja Anu Pitkänen, p. 044 417 5160
kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen, p. 044 417 4303

Odotamme valittavalta henkilöltä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Pidämme tärkeänä kykyä tehdä tiimityötä ja yhteistyötä opetushenkilöstön lisäksi koulun oppilashuollon työntekijöiden ja ulkopuolisten verkostojen kanssa.

Työhön kuuluu opetusta useilla kouluilla, (Anttola, Juvola, Kulennoinen, Louhi) liikkuminen koulujen välillä edellyttää oman auton käyttöä.

Edellytämme hakijalta kolmiportaisen tuen, toiminnallisten opetusmenetelmien ja sähköisten opiskeluympäristöjen vahvaa hallintaa, uuden opetussuunnitelman ja monipuolisiin näyttöihin perustuvan arviointikulttuurin hyödyntämistä opetustyössä ja hyviä työyhteisötaitoja. Eduksi luetaan kokemus pienryhmien oppilaiden integraatiosta perusryhmiin. Lisäksi edellytämme halukkuutta kehittää ja toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä ja yhteistyötä yli luokka- ja oppiainerajojen perusopetuksen uuden OPS:n tavoitteiden mukaisesti.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan.

Koeajan pituus määräytyy virkasuhteen pituuden mukaan, noudatettava koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta. (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, 8 § Koeaika)

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset, johon liitetään kelpoisuuden osoittavat opintotodistukset ja ansioluettelo toimitetaan 22.11.2023 klo 12:00 mennessä Kuntarekryn kautta. Liitteiden suositeltu tiedostomuoto on PDF.

Alkuperäiset opintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Savonlinnassa 7.11.2023
SIVISTYSVIRASTO

Yhteystiedot:http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/563326/fi_FI
Anttolan koulun koulunjohtaja Anu Pitkänen, p. 044 417 5160, kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen, p. 044 417 4303
Työpaikan osoite:Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Palkkaus:OVTES
Työ alkaa:08.01.2024
Työaika:Kokoaikatyö
Työn kesto:Määräaikainen
Hakuaika päättyy:22.11.2023 10:00
Jätä hakemus:http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/563326/fi_FI
Ilmoitus jätetty:07.11.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero:204f64da-ead0-4582-bdb2-9fa04112b909

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.


Savonlinnan kaupunki
Savonlinna
Etelä-Savo
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö

Julkaistu 07.11.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 23-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...