Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Uudenmaan TE-toimisto on työ- ja elinkeinopalveluja järjestävä ja tuottava valtion viranomainen. TE-palveluissa tuetaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvataan yritysten toimintaedellytyksiä.

Uudenmaan TE-toimisto on suurin 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan. Uudenmaan TE-toimistossa työskentelee noin 1 000 alansa ammattilaista. Meiltä löytyy vahva asiantuntemus työmarkkinoista sekä työnhakijoiden että työnantajien tukemisen mahdollisuuksista. Lisäksi toimistossamme on mielenkiintoisia tehtäviä muun muassa johtamisen, lakipalvelujen ja viestinnän parissa. Tarjoamme yhteiskunnallisesti merkittäviä tehtäviä, joissa pääset tarkastelemaan näköalapaikalta Uudenmaan työmarkkinatilannetta. Olemme uusiin ajatuksiin kannustava työyhteisö ja teemme päivittäistä työtämme arvojemme kautta: luottamus, yhteistyö, rohkeus ja ammatillisuus.
Työpaikan tiedot: Vantaa-Keravan kuntakokeilu Vernissakatu 1 01300 Vantaa

TEHTÄVÄN KUVAUS
Uudenmaan TE-toimiston alueella toteutetaan määräaikaisia työllisyyden edistämisen kuntakokeiluja, joiden tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja työllisyysasteen nostaminen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Nyt haettavana olevat virat tulevat sijoittumaan Vantaa-Keravan työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun.

Kuntakokeiluiden neuvontapalvelut kokonaisuuteen kuuluu kasvokkainen neuvontapalvelu, puhelinpalvelu, sähköpostipalvelu, asiakasinfot, nuorten Ohjaamon kokonaisuus, muut matalan kynnyksen palvelut, kuten CV- ja työnhakupajat ja näihin liittyvä asiakasviestintä. Kuntakokeiluiden neuvontapalveluiden asiointipisteissä palvellaan sekä työnhakija- että yritysasiakkaita.

Palveluneuvojan tehtävät sisältävät asiakkaiden neuvontaa puhelimitse, sähköpostilla, kasvotusten neuvontapisteillä sekä nuorten Chat-palvelussa. Tehtäviin kuuluu ohjaa asiakkaita työnhakuun ja oman osaamisensa aktiiviseen kehittämiseen sekä välittää työtä ja edistää asiakkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Palveluneuvoja ratkaisee ja laittaa vireille kuntakokeilun neuvontapisteissä asioivien asiakkaiden akuutteja työnhakuun ja työttömyysturvaan liittyviä asioita. Palveluneuvoja toimii asiakkaiden puhelinpalvelussa, jossa ratkaisee asiakkaiden asioita, kuten neuvoo työttömyysturvaan liittyvissä asioissa ja vastaa asiointiin ja työnhakuun liittyviin asiakkaiden kysymyksiin. Suunnittelee, kehittää ja toteuttaa työnhakuun ja osaamisen kehittämiseen liittyviä ryhmämuotoisia kasvokkain ja sähköisesti toteutettavia ryhmämuotoisia palveluja.
VAATIMUKSET
Odotamme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta tai vaihtoehtoisesti aiemman työhistorian myötä hankittua vahvaa osaamista. Kiinnostusta työllisyyden edistämisen tehtävistä ja verkostotyöskentelystä. Kokemusta ja osaamista monialaisesta ja asiakaslähtöisestä työstä ja työotteesta, sekä erittäin hyvää organisointitaitoa ja kokonaisuuksien hahmotuskykyä. Lisäksi odotamme joustavuutta, valmiutta kohdata muutoksia ja omaksua uusia asioita, kykyä johtaa omaa työtään, tiimityötaitoja, esiintymistaitoa sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme myös valmiutta työskennellä tarvittaessa Vantaan eri toimipisteissä.

Eduksi luetaan TE-palveluiden tuntemus tai kokemus kuntakokeiluiden tehtävistä sekä työllistymistä tukevien palveluiden tuntemus. Hyviä tietoteknisiä taitoja sekä ajantasaista Uudenmaan alueen työmarkkinatuntemusta.

Tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen kielitaitoa. Eduksi luetaan monipuolinen kielitaito, erityisesti kyky palvella asiakkaita englannin ja ruotsinkielellä.

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason T04 - T06 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2183,06 - 2459,72 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uudella palveluneuvojalla suoriutumiseen perustuva palkanosa määrittyy tyypillisesti välille 15,75 % -19,00 %.


Henkilöstön jatkuva osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi ovat meille
tärkeitä asioita ja panostanne uusien työntekijöidemme perehdytykseen.
Lisäksi meillä on käytössä työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu
sekä kattava työterveyshuolto.tai sopimuksen mukaan.
Virat ovat viraston yhteisiä.
Virat täytetään ehdollisina siihen saakka, kunnes eduskunta vahvistaa niihin myönnettävät määrärahat.
Liukuva työaika.
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen.
Tehtävässä voidaan noudattaa 6 kk koeaikaa.

TE-toimiston lisäksi rekrytointiprosessiin hakemusten käsittelemiseen ja valintoihin osallistuu myös Vantaan kaupungin edustajat, vaikka rekrytointipäätöksen tekee TE-toimisto.

Mikäli tehtäviin kuuluu työskentelyä alle 18-vuotiaiden nuorten kanssa, pyydetään selvitystä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: Valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

Virat täytetään ehdollisina siihen saakka, kunnes eduskunta vahvistaa niihin myönnettävät määrärahat.
ID: 32-1051-2021
Loading ...
Loading ...

Deadline: 19-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...