Loading ...

Job content

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kehittää perheille suunnattuja palveluita. Tulevassa perhekeskuksessa on tarjolla palvelukokonaisuus, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Uudistukseen liittyen kuntayhtymässä on haettavana seitsemän (7) uutta perheohjaajan toimea, joiden sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikössä, perheohjauksen tiimissä. Tiimissä työskentelee neljätoista perheohjaajaa sekä palveluesimies.

Perheohjausta tehdään pääasiassa perheiden kotona, asiakastarpeen mukaisesti koko Raahen seutukunnan alueella, myös iltaisin ja tarvittaessa viikonloppuisin. Perheohjaajan työ on haasteellista, suunnitelmallista ja monipuolista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää verkosto- ja vuorovaikutustyötä. Perheohjausta tehdään systeemisellä työskentelyotteella ja lapsen ja hänen perheensä tilanne pyritään näkemään kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Perheohjauksen toimitilat sijaitsevat sosiaalipalvelukeskuksessa samassa rakennuksessa lastensuojelun, perheneuvolan ja aikuissosiaalityön kanssa. Tiloissa toimivat myös lapsiperheiden kotipalvelu, neuvola, vammaishuolto ja mielenterveyspalvelut. Läheinen sijainti eri toimijoihin nähden mahdollistaa laajan moniammatillisen työn asiakkaiden parhaaksi. Perheohjausta tehdään sekä sosiaalihuollon että lastensuojelun asiakasperheissä. Tehtävän hoidossa auto ja ajokortti ovat välttämättömiä.

Kelpoisuusehtona on sosionomin (AMK) pätevyys sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaisesti. Arvostamme monipuolista kokemusta lasten ja perheiden parissa työskentelystä sekä täydennyskoulutusta alalta. Sovellut hyvin perheohjauksen tiimiimme, jos omaat positiivisen elämänasenteen, olet kehittämismyönteinen ja arvostat ihmisten erilaisuutta, pidät haasteista ja vaihtelevista työpäivistä, viihdyt ihmisten parissa, mutta pidät myös itsenäisestä työstä ja haluat olla osa toimivaa ja ammattitaitoista työyhteisöä.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Noudatamme toimen täytössä neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Toimia voidaan täyttää jo ennen varsinaisen hakuajan päättymistä sopivien hakijoiden löydyttyä.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 19-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...