Rikostutkija/ELTO -tutkijan tehtävä

Tulli

View: 131

Update day: 27-02-2024

Location: Lappeenranta South Karelia

Category: Legal / Contracts

Industry:

Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 2 000 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.

Työpaikan tiedot: Lappeenranta

TEHTÄVÄN KUVAUS
Valvontaosasto on organisoitunut viiteen toimintayksikköön: yritystarkastus, tutkinta, analyysi- ja tiedustelu, tullivalvonta sekä ohjaus- ja asiantuntijapalvelut. Tutkinta vastaa Tullin toimialaan kuuluvien rikosten esitutkinnasta.

Tullissa on haettavana

Rikostutkijan/ELTO -tutkijan tehtävä (tulliylitarkastajan virka), sijoituspaikka tutkinta, Lappeenranta.

Viran tehtäviin sisältyy etenkin vaativissa ja laaja-alaisissa tullirikoksissa esiin tulevan digitaalisen todisteaineiston oikeusvarma jäljentäminen ja tutkiminen. Tehtävään sisältyy myös toiminnan kehittämistä ja aihealueen koulutuksen antamista. Tehtäviin voi lisäksi sisältyä muita vaativia rikostiedustelun ja esitutkinnan tehtäviä. ELTO -tehtävissä toimivat henkilöt ovat Tullin rikostorjunnan erikseen nimeämiä asiantuntijoita ja toimivat lähtökohtaisesti niissä toimipisteissä joihin Tullin rikostorjunta on sijoittanut digitaalisen todisteaineiston tutkimiseen tarvittavaa välineistöä.

VAATIMUKSET
Hakijalta odotamme
Tullin ammatillista peruskoulutusta, tullirikostorjunnan perus- ja jatkokoulutusta, muuta soveltuvaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa taikka poliisin perustutkintoa
tietoteknisten laitteiden toimintaperiaatteiden tuntemusta
oma-aloitteellisuutta ja kykyä kehittää toimintaa
hyviä vuorovaikutustaitoja, erityisesti kirjallista ja suullista esitystaitoa
riittävää kielitaitoa, erityisesti englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito
yhteistyökykyä ja -taitoa toimia sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa sekä valmiutta kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön aihealueella
valmiutta osallistua koulutuksiin kotimaassa ja ulkomailla sekä halua oppia uutta

Luemme eduksi
digitaalisen todisteaineiston tutkintaan liittyvien menetelmien ja työkalujen tuntemuksen
kokemuksen esitutkintatehtävistä

Valittavalta henkilöltä edellytetään Tullin hallinnosta annetun asetuksen (1061/2012) 5 §:n mukaista suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Valittavalla henkilöllä tulee olla Suomen kansalaisuus (VirkamL 7§).

Lisäksi edellytetään valmiutta ja halua huolehtia omasta fyysisestä työkunnosta ja osallistua fyysisen kunnon testaukseen (Laki rikostorjunnasta Tullissa 5 luku 3§).

Tehtävän palkkaus määräytyy palkkausjärjestelmämme vaativuustason mukaisesti (tehtävän vaativuustaso 14 peruspalkkaus 2882,64 €/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 44% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Tarjoamme
hyvät mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää omaa osaamistasi
hyvät työterveyspalvelut sekä Epassin henkilöstöedut

Virka täytetään 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Jaksotyöaika Virassa noudatetaan jaksotyöaikaa (114 t 45 min / 3 vk).
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Virkapaikka on Lappeenranta.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Ajokortti on tehtävässä välttämätön.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Suosittelemme hakemaan tehtävää ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta.
ID: 28-754-2023

Yhteystiedot:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Tullin kirjaamo ([email protected]) PL 512 (käyntiosoite Opastinsilta 12, Helsinki) 00101 Helsinki
Mikko Närvänen, tulliylitarkastaja, 0295 5200 Tullin vaihde, [email protected]
Bengt Henriksson, tulliylitarkastaja, 0295 5200 Tullin vaihde, [email protected]
Olli Aalto, tulliylitarkastaja, 0295 5200 (vaihde), [email protected]
Työpaikan osoite:53100 LAPPEENRANTA
Työ alkaa:01.08.2023
Työaika:Kokoaikatyö
Työn kesto:Määräaikainen
Hakuaika päättyy:30.06.2023 13:15
Jätä hakemus:https://haku.valtiolle.fi/spa/public/apply?guidAssignment=8fd4a53b-398c-...
Ilmoitus jätetty:23.05.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero:0939607b-6c5f-48d1-86b1-dd3945bddae3

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.


Tulli
Lappeenranta
Lappeenranta
Etelä-Karjala
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö

Julkaistu 29.05.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 12-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...