Loading ...

Job content

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Päiväkummun koulu

Ismontie 2, 01420 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 10.08.2023 - 01.06.2024


Hei, sinä oppilaan hyvinvoinnin tukemisesta innostunut englannin kielen opettaja! Etsimme englannin oman äidinkielen opettajaa määräaikaiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään Vantaalle lukuvuodeksi 2023-2024. Omaa äidinkieltä tarjotaan oppilaille 2vvt/ryhmä. Tarjolla olevien ryhmien lukumäärä on tällä hetkellä 2-3, mutta se tarkentuu lukuvuoden alussa.

Oppilaan oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Oman äidinkielen opettaja toimii kiertävänä opettajana Vantaan peruskouluissa. Opetusta annetaan pääsääntöisesti klo 8-17 välisenä aikana. Opetusryhmissä on useimmissa tapauksissa oppilaita eri luokka-asteilta.

Viran hoitamisen edellytykset täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan valita myös hakija joka ei täytä kelpoisuusehtoja.

Vantaan koillisen alueen oman äidinkielen opettajien esimiehenä toimii 1.8. lähtien Päiväkummun koulun rehtori Kirsi Lahti. Rekrytoivana esimiehenä 31.7. saakka toimii Koivukylän koulun rehtori Marle Himberg.


Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaa.fi:ssä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:Edellytämme opettajalta opetettavassa kielessä erinomaista oman äidinkielen hallintaa. Opetettava kieli on useimmille opetukseen osallistuville oppilaille äidinkieli ja opetuksen tavoitteena on kielitaidon kehittämisen ja vahvistamisen lisäksi tukea oppilaan omaa kulttuuritaustaa ja kasvua kahden kulttuurin jäseneksi. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää suomen kielen taitoa sekä tietoteknisiä perustaitoja. Opettajalla tulee olla valmiuksia käyttää suomenkielisiä tietojärjestelmiä. Arvostamme kokemusta opetustyöstä, lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, koulumaailman sekä suomalaisen koulujärjestelmän tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi:Luemme eduksi valmiudet tukea oppilaiden koulunkäyntiä ja perusopetuksen oppiaineiden opetusta oppilaiden omalla kielellä. Arvostamme innostuneisuutta oman opetuksen kehittämiseen, joustavuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Palkkaus:OVTES:n mukaan

Edellytettävät luvat:Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä:1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö:Osa-aikainen

Palvelusuhteen muoto:Virkasuhde

Työaika:Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan alle 16h/vko (sivutoiminen)


Yhteystiedot:

rehtori

Himberg Marle

0401867028

[email protected]


Tavoitettavissa 9-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.


Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Hakuaika päättyy: 21.06.2023 klo 12:00


Vantaan kaupunki
Vantaa
Osa-aikainen ja tuntityö
Ylempi korkeakoulututkinto

Julkaistu 14.06.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 28-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...