Loading ...

Job content

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
"Työpaikan valinta tuppaa vaikuttamaan aika moneen muuhunkin asiaan kuin itse työhön. Muidenkin kuin tekijän osalta. Siksi niitä rekrymainoksissa perinteisesti viliseviä näköalapaikkoja, monipuolisia mahdollisuuksia ja tukea antavia yhteisöjä on hyvä olla tarjolla myös työajan ulkopuolella. Meistä tuntuu, että meiltä sellaisia hyvinkin voisit löytää . Avaa mielesi sekä sydämesi ja tutkiskele itse!"

HAEMME 1.12.2023 MENNESSÄ VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUTEEN Sosiaalityöntekijää
gerontologiseen sosiaalityöhön 1.1.2024 - kesto siis 180 vrk

Tehtävänkuvaus
Tämä sosiaalityöntekijän virka on läntisellä alueella. Työskentely tapahtuu ensisijaisesti Outokummun ja Heinäveden alueilla.
Ikääntyneiden palvelujen sosiaalityöntekijä vastaa erityistä tukea tarvitsevien asiakasprosessista toimien asiakkaan omatyöntekijänä. Sosiaalityöntekijä tukee asiakkaan arjessa selviytymistä yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja tilanteeseen liittyvän verkoston kanssa sekä myöntämällä ikäalueen sosiaalipalveluja. Gerontologinen sosiaalityö tapahtuu kotikäynteinä, puhelintyönä ja verkostotapaamisina ja työssä on myös lausuntojen laatimista eri tahoille. Sosiaalityöntekijä on alueella toimivan moniammatillisen yhteistyötiimin jäsen tuoden työryhmään sosiaalityön asiantuntijuuden.
Sosiaalityöntekijän tukena on alueellinen moniammatillinen tiimi, maakunnallinen gerontologisen sosiaalityön tiimi ja työnohjaus on järjestetty.
Työ edellyttää itseohjautuvuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön, kirjallisen ilmaisun taitoa ja halua kehittää ja kehittyä työssä. Jos Sinulla on gerontologisen sosiaalityön opintoja ja työkokemusta, ne katsotaan eduksesi valintaa tehtäessä. Onhan sinulla käytössä auto, koska sitä tarvitaan viranhoidossa.
Työpiste sijaitsee Outokummussa. Tehtävää on mahdollista hoitaa osittain myös etätyönä. Kelpoisuusehdot
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 7 §: n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Tehtävään voidaan valita myös sosiaalityötä opiskellut henkilö, joka on suorittanut sosiaalityön aineopinnot ja niihin kuuluvan käytännön harjoittelun. Virka voidaan täyttää myös Valviran ohjeen mukaisesti määräaikaisesti henkilöllä, joka on avoimessa yliopistossa suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja joka on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon. Tällöin voidaan arvioida henkilön aiempaa työkokemusta ja soveltuvuutta toimia määräaikaisena sosiaalityöntekijänä.
Koska kyseessä on vuorotteluvapaan sijaisuus, on sijaisen oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista. Sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Poikkeuksena sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista, kun:
Henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
Henkilö on alle 30-vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Palkkaus ja edut
Tehtäväkohtainen palkka on 3915,50 euroa.
Maksamme henkilöstöllemme työkokemuksen perusteella työkokemuslisää, joka työkokemuksesi määrästä riippuen voi olla 3 % tai 8 %. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus).
Siun sotessa on käytössä henkilöstön palkitsemisen kokonaisuus. Kokonaisuus sisältää tällä hetkellä esimerkiksi työsuorituksen arviointiin perustuvan henkilökohtaisen lisän palkitsemisohjelmassa määriteltyjen kriteerien mukaisesti sekä erilaisia pikapalkitsemisen muotoja. Lisäksi siunsotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja , kuten
ePassin liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuna
lainattavia ja vuokrattavia vapaa-ajan välineitä sekä tiloja
työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja
tilapäismajoitusta/soluasuntoja laajasti maakunnan alueella Lisätiedot
Tehtävän aloitus on alustavasti suunniteltu ajalle 1.1.2024 , mutta otamme hakijoiden toiveet huomioon ja olemme avoimia neuvottelemaan ajankohdasta. Tavoitteenamme on luoda joustava työympäristö, joka sopii sekä sinulle että meille. Joten rohkeasti ilmaise toiveesi, ja löydämme yhdessä sopivan ratkaisun.
Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on koeaika kuusi kuukautta.
Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Tarja Husso, tarja.husso@siunsote.fi, p. 013 330 7109 tai palvelujohtaja Marke Varis, marke.varis@siunsote.fi, 013 330 7134
Joensuussa 8.11.2023
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 22-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...