Loading ...

Job content

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
Haemme 17.2.2023 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ vakituiseen virkaan
työyhteisöömme Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluiden keskiselle alueelle lastensuojelun avohuoltoon. Keskisen alueen lastensuojelussa työskennellään Joensuun ja Kontiolahden alueella ja toimipiste sijaitsee Joensuun Vehkalahdella. Avohuollon yksikössämme on 4 alueellista tiimiä, joihin kuuluu sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia.
Avohuollon sosiaalityöntekijä toimii lasten vastuusosiaalityöntekijänä, joka vastaa lapsen/perheen asiakassuunnitelman ja tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta sekä riittävyyden arvioinnista, kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta ja huostaanoton valmistelusta. Palvelutarpeen arvioinnit tekee erillinen tiimi ja huostaanotettujen lasten asioista vastaavat sijaishuollon sosiaalityöntekijät.

Työ edellyttää:
hyvää paineensietokykyä,
kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä
hyviä valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön.
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ilmaisukykyä. Eduksi katsotaan kokemus lastensuojelutyöstä.
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §: n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Määräaikaisesti voidaan valita myös sosiaalityötä opiskeleva henkilö, joka on suorittanut sosiaalityön aineopinnot ja niihin kuuluvan käytännön harjoittelun, Valviran ohjeen mukaisesti virka voidaan täyttää myös määräaikaisesti henkilöllä, joka on avoimessa yliopistossa suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon.
Virka täytetään 13.3.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Tehtäväkohtainen palkka on 3725,79e/kk. Lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöille maksetaan 1000 euron suuruista sitouttamislisää ajanjaksolta 1.7 - 31.12.2023
Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Ehdollisesti tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).
Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Anne Sormunen, anne.sormunen@siunsote.fi, p. 013 330 9892 ja johtava sosiaalityöntekijä Reetta Frilander, reetta.frilander@siunsote.fi, p. 013 3305915 ja lastensuojelun palvelupäällikkö Maarit Haatanen, maarit.haatanen@siunsote.fi, p. 013 330 5400
HUOM! Siun sotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja , kuten
ePassi
lainattavia ja vuokrattavia vapaa-ajan välineitä sekä tiloja
työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja.
Tehtävään haetaan sähköisesti.
Joensuussa 3.2.2023
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 29-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...