Loading ...

Job content

Gradia Jyväskylään (1.8.2023 alkaen Ammattiopisto Gradia) haetaan tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen toistaiseksi voimassa olevaan päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteeseen erityisopettajaa 1.8.2023 alkaen. Gradia Jyväskylän TUVA-koulutuksessa opiskelee tällä hetkellä noin 200 opiskelijaa. Opiskelijamäärä vaihtelee lukuvuoden aikana. Erityisopettaja työskentelee osana TUVA-koulutuksen moniammatillista tiimiä, johon kuuluvat opetushenkilöstön lisäksi opiskeluavustaja ja kasvatusohjaaja.

TUVA-koulutus käynnistyi 1.8.2022 (laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 1215/2020). Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja ohjata jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. TUVA-koulutuksessa on myös mahdollista korottaa perusopetuksen arvosanoja perusopetuslaissa tarkoitettuna erityisenä tutkintona.

Erityisopettajan työssä painottuu TUVA-koulutuksen opiskelijoiden perustaitojen vahvistaminen ja perusopetuksen eri oppiaineiden arvosanojen korottamiseen tähtäävä opetus ja erityinen tuki. Työhön kuuluu myös TUVA-koulutuksen eri sisältöjen opetus ja ohjaus. Erityisopettaja osallistuu opiskelijoiden henkilökohtaisten suunnitelmien laadintaan yhteistyössä opiskelijoiden, huoltajien ja muun opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.

Valittavalta henkilöltä edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/1998) 8§:n mukaista kelpoisuutta. Valinnassa eduksi katsotaan kokemus lasten perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 tai aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetustehtävistä ja/tai erityisopettajan tehtävistä tai kokemus TUVA-koulutuksen perusopetuksen arvosanojen korottamiseen liittyvistä opetus- ja erityisopetustehtävistä. Arvostamme aiempaa työkokemusta nuorten parissa sekä nivelvaiheen koulutuksen ja toisen asteen koulutuksen tuntemusta.

Valittavalta henkilöltä odotetaan joustavuutta ja eri pedagogisten menetelmien hallintaa sekä opiskelija- ja työelämälähtöisyyttä. Kaikissa Gradian työtehtävissä edellytetään yleisiä työelämävalmiuksia, kuten vuorovaikutus- ja monikulttuurisuustaitoja sekä ict-taitoja ja halua kehittyä niissä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES, C-osio). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Valitun tulee toimittaa palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tähän tehtävään hakeneiden joukosta voidaan täyttää myös lukuvuonna 2023-2024 mahdollisesti tarvittavia määräaikaisia sijaisuuksia. Hakijoita pyydetään hakemuksessaan ilmoittamaan myös, ovatko vakinaisen tehtävän lisäksi kiinnostuneita myös mahdollisista määräaikaisista tehtävistä.

Yhteystiedot:http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/528780/fi_FI
yksikönjohtaja Minna Sillanpää, puhelin 040 341 5203, [email protected]
Lisätietoja puhelimitse 1.6.2023 klo 14 - 16.30 ja 6.6.2023 klo 8 - 10.30
Työpaikan osoite:Viitaniementie 1, 40740 JYVÄSKYLÄ
Palkkaus:OVTES C-osio
Työ alkaa:01.08.2023
Työaika:Kokoaikatyö
Työn kesto:Toistaiseksi voimassa oleva
Hakuaika päättyy:07.06.2023 12:00
Jätä hakemus:http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/528780/fi_FI
Ilmoitus jätetty:24.05.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero:dc852d9f-8822-4878-9d28-e5de9b8ed652

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.


Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
Jyväskylä
Jyväskylä
Keski-Suomi
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 24.05.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 12-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...