Tutkija

Poliisiammattikorkeakoulu

View: 121

Update day: 23-02-2024

Location: Tampere Pirkanmaa

Category: Education / Training

Industry:

Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Haluatko olla rakentamassa perustaa Suomen poliisin ammattitaidolle? Tule meille töihin!

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on Suomen ainoa poliisioppilaitos poliisin koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen osaaja. Kaikki uudet poliisit valmistuvat Polamkista, ja vastaamme poliisin jatko- ja täydennyskoulutuksesta.
Tarjoamme koulutusta myös sidosryhmille ja yksityiselle turva-alalle. Teemme laaja-alaista tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä poliisikoulutuksen ja sisäisen turvallisuuden kehittämiseksi. Opetus- ja tutkintokielemme ovat suomi ja ruotsi.

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme ja kannustamme monenlaisista taustoista tulevia hakemaan meille töihin. Kampuksemme sijaitsee Tampereella.
Työpaikan tiedot: Poliisiammattikorkeakoulu Vaajakatu 2 33720 Tampere

TEHTÄVÄN KUVAUS
Haemme nyt tutkijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen Polamkin TKI-toiminnan (tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta) osaamisalueelle. Tutkija työskentelee kansainvälisessä Horisontti Eurooppa -ohjelman projektissa, jossa tutkitaan ja kehitetään digitaalista todistusaineistoa koskevaa rikoslaboratorion, rikosteknisen tutkinnan ja esitutkinnan yhteistyötä ja viestintää.

Projektissa pyritään tunnistamaan organisaatioiden rakenteissa, prosesseissa ja kulttuureissa mahdollisesti piileviä ajatusharhoja ja virhelähteitä, jotka voivat heikentää rikostutkinnan objektiivisuutta. Projektissa kehitetään virhelähteiden tunnistamisen työkaluja ja digitaalista todistusaineistoa koskevaa yhteistä eurooppalaista sanastoa. Tulosten tavoitteena on parantaa viranomaisten työskentelyn ja yhteistyön vaikuttavuutta ja näin vahvistaa rikosprosessin puolueettomuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Tutkijan tehtäviin kuuluu projektin tutkimusosuuden suunnittelu ja toteutus itsenäisesti, mutta yhteistyössä projektin partnereiden kanssa. Tutkija osallistuu myös projektin koulutusmateriaalien kehittämiseen, projektin työkalujen arviointiin ja jatkokehittämiseen sekä tulosten viestintään. Projektissa tutkija soveltaa monipuolisesti tutkimusmenetelmiä, kerää ja analysoi dokumentti-, haastattelu- ja tapausaineistoja sekä raportoi kirjallisesti ja suullisesti tutkimuksen tuloksista.

Toteutamme rekrytoinnin osittain anonyymisti edistääksemme yhdenmukaista ja tasa-arvoista rekrytointia. Käymme kaikki hakemukset läpi ja valitsemme hakijat haastatteluun ilman tietoa hakijan nimestä, iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta tai hakijan ulkonäöstä.
Anonyymin rekrytoinnin vuoksi toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

VAATIMUKSET
Virkasuhteen täytössä vertailemme hakijoita viran kelpoisuusvaatimusten ja seuraavien ominaisuuksien ja valmiuksien perusteella:

 • soveltuva korkeakoulututkinto ja tutkijakoulutus
- kokemus itsenäisestä tutkimus- ja kehittämistyöstä
- taito soveltaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä
 • kokemus tieteellisestä ja muusta julkaisemisesta
 • kokemus kansainvälisen projektin toteuttamisesta
 • poliisitoiminnan ja turvallisuusalan tuntemus
 • suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito
 • hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito
- vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaidot.
Virkasuhteeseen ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Virkasuhteeseen nimitettävän tulee olla täyttänyt 18 vuotta.
Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 3 §) mukaisesti virkaan nimitettävällä henkilöllä tulee olla työtehtävien edellyttämä kielitaito. Tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstöön ja opiskelijoihin kuuluu suomen- ja ruotsinkielisiä henkilöitä.
Tehtävän palkkaus sijoittuu poliisin palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 40.15 (4 062,02€/kk), minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella määräytyvää palkanosaa, joka on enintään 32% peruspalkasta. Uudella työntekijällä henkilökohtaisen työsuorituksen osuus on 10% peruspalkasta. Tämän lisäksi voidaan maksaa kokemusosaa, joka on enintään 14% peruspalkasta.
Tarjoamme henkilöstöllemme lukuisia palvelussuhde-etuja:
 • hyvä ja kattava työterveyshuolto
 • etätyömahdollisuus (Polamkin käytäntöjen mukaisesti)
 • kampuksen monipuoliset liikuntatilat henkilöstön käytössä
 • ammattikorkeakoulun monipuoliset kirjastopalvelut
 • työnantajan tukema ruokailu kampuksen ravintolassa
 • hyvät pysäköintimahdollisuudet työpaikalla.

Projektityö Tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen (yli 24 kk).
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Virkasuhteen täytössä voidaan noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa. Anonyymin rekrytoinnin vuoksi toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisessä muodossa.
ID: 26-1168-2023

Yhteystiedot:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Poliisiammattikorkeakoulu / Henkilöstöhallinto PL 123 33721 Tampere
Jarmo Houtsonen, Erikoistutkija, 0295 483 814, [email protected]
Vesa Muttilainen, Tutkimusjohtaja, 0295 483 809, [email protected]
Työpaikan osoite:33721 Tampere
Työ alkaa:01.10.2023
Työaika:Kokoaikatyö
Työn kesto:Määräaikainen
Hakuaika päättyy:27.07.2023 13:15
Jätä hakemus:https://haku.valtiolle.fi/spa/public/apply?guidAssignment=a229b90f-44a4-...
Ilmoitus jätetty:22.06.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero:7d1139fe-0c9f-4c20-80f1-35a49f486a8f

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.


Poliisiammattikorkeakoulu
Tampere
Pirkanmaa
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö, Etätyö

Julkaistu 22.06.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 08-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...