Loading ...

Job content

Turun yliopiston lukuteorian tutkimusryhmä hakee kahta lahjakasta tutkijatohtoria tai pian väittelevää projektitutkijaa analyyttisen lukuteorian tutkimukseen,toinen ajalle 1.9.2023 (tai sopimuksen mukaan) – 31.8.2025 ja toinen 1.9.2023 (tai sopimuksen mukaan) – 31.8.2024. Tutkijat tulevat työskentelemään Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa osana lukuteorian tutkimusryhmää sekä satunnaisuuden ja rakenteiden huippuyksikköä.

Tutkijoiden pääasiallinen tehtävä on korkealaatuisen tieteellisen tutkimuksen tekeminen. Tutkimusryhmän jäsenillä on mahdollisuus työskennellä omista tutkimussuunnitelmistaan löytyvien ongelmien parissa yhteistyössä kansainvälisten kontaktiensa kanssa.

Vaatimukset
Tehtäviin valittavilta edellytetään matematiikan tohtorintutkinto tai valmistumaisillaan oleva tohtorintutkinto (projektitutkija), jolloin hakijalla tulee olla maisterin tutkinto suoritettuna. Hakijalta edellytetään tutkintoa mieluiten analyyttisen lukuteorian alalta, sekä kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön. Vain hakijat, joiden tutkimussuunnitelma käsittelee analyyttistä lukuteoriaa, huomioidaan. Tärkeimpiä valintakriteerejä ovat hakijan tieteelliset ansiot ja tutkimussuunnitelman laatu. Etusija annetaan hakijoille, joiden tutkimus suuntautuu multiplikatiiviseen tai additiiviseen lukuteoriaan, L-funktioihin tai additiivisen kombinatoriikan ja analyyttisen lukuteorian rajapintaan.

Tehtävien kelpoisuusvaatimukset löytyvät Turun yliopiston johtosäännöstä. Sen mukaan tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Mikäli tehtävään valittavalla ei vielä työsuhteen alkaessa ole tohtorintutkintoa, niin tehtävä täytetään nimikkeellä projektitutkija. Turun yliopiston johtosäännön mukaan projektitutkijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja lisäksi hakijan ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tehtäväalueen osaaminen ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Palkkaus ja koeaika
Tehtävät sijoittuvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan ja tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 4-6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2628,85 € - 3549,72 euroa kuukaudessa. Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy tasojen 2-4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2108,40 – 2628,85 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka määritellään työsuhteen alussa henkilön pätevyyden ja tutkimuskokemuksen perusteella.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakeminen ja lisätiedot
Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2023 yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Linkki hakulomakkeeseen löytyy ilmoituksen alusta (’Täytä hakemus’). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: http://www.utu.fi/tyopaikat. Hakemukseen tulee liittää 1) CV, 2) motivaatiokirje, 3) tutkimussuunnitelma, 4) julkaisuluettelo ja 5) kopio tohtorintutkintotodistuksesta (tai maisterintutkinnosta, jos ei ole vielä tohtorintutkintoa). Lisäksi hakijan tulee pyytää kahta suosituskirjeen kirjoittajaa lähettämään suosituskirje hakuajan päättymiseen mennessä sähköpostitse henkilöstöasiantuntija Susanna Virtaselle osoitteeseen susanna.virtanen@utu.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa akatemiatutkija Kaisa Matomäki (kaisa.matomaki@utu.fi).


Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme ja kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta hakemaan avoimia tehtäviämme.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 31-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...