Loading ...

Job content

Tunnisteet
  • Vakinainen työsuhde
Itäinen suurpiiri, Kontula, Varhaiskasvatusyksikkö Kontula-Kurki
Haku päättyy 18.1.2024 16:00
Palkka 2900,52 €/kk
Palvelussuhde 5.2.2024
Julkaistu 2.1.2024 9:00
Osoite Naapurintie 14 00940
Ammattiala Varhaiskasvatuksen opettajat ja sosionomit
Työavain KASKO-02-2117-23

Varhaiskasvatuksen opettaja tule töihin päiväkoti Kontulaan!

Tässä päiväkodissa työskenteleville tehtävän kelpoisuusedellytykset täyttävälle henkilöstölle maksetaan peruspalkan lisäksi määräaikaista alueellista yhdenvertaisuuslisää 150€/kk 31.10.2024 tai määräaikaisen työsuhteen päättymiseen asti. Tavoitteena alueellisella yhdenvertaisuuslisällä on ennaltaehkäistä varhaiskasvatuksen alueellista eriarvoistumista vahvistamalla nykyisen henkilökunnan pitovoimaa ja houkuttelemalla uusia kelpoisia työntekijöitä.

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa Kontioihin, 3-5-vuotiaiden lasten ryhmään. Ryhmässä työskentelee lisäksesi toinen varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.
Meillä tehdään töitä innostuneesti ja lapsia kuunnellen. Toiminnassamme painottuvat lasten kaveritaitojen ja kielen kehityksen tukeminen sekä leikki. Ketut ovat aktiivisesti mukana toiminnassamme! Kontulassa on paljon koko päiväkodin yhteistä toimintaa, esimerkiksi yhteisiä pihatapahtumia, retkiä ja liikuntapäiviä.

Kunta10-kyselyn mukaan vahvuuksiamme ovat motivoitunut ja innostunut henkilöstö sekä työn imun kokeminen.

Toivomme sinulta taitoa kohdata lapset sensitiivisesti ja lämpimästi. Sujuva tiimityöskentely ja halu kehittää omaa työtä on myös tärkeää.

Meillä ei tarvitse tehdä töitä yksin. Opettajat tekevät yhteistyötä, otamme ilolla vastaan ideasi yhteistyön syventämisestä ryhmien kesken. Yksikössämme on kolmostason varajohtaja, joka on ryhmissä pedagogisena tukena ja apuna. Yksikkö veo ja monikielinen ohjaaja ovat myös tiiviisti toiminnassa mukana. Varhaiskasvatuksen sosionomi puolestaan auttaa tarvittaessa mm. perheiden kanssa tehtävässä työssä. Lisäksi alueen asiantuntijoilta saa vahvaa tukea työhön.

Pääset vaikuttamaan omaa työtäsi koskeviin asioihin varhaiskasvatusyksikön kokouksissa. Kokoonnumme myös säännöllisesti työstämään toimintakulttuuria ja syventämään pedagogista osaamista pedapalavereihin.

Kontulasta on hyvät yhteydet oppimisretkille ympäri kaupunkia. Retkeilyyn löytyy hyviä kohteita mm. lähimetsistä ja puistoista.

Meillä voit oman tilanteesi mukaan tehdä töitä myös osa-aikaisesti.

Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat lapsiryhmäsi toimintakulttuurin ja oppimisympäristön rakentumisesta, pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista sekä lasten yksilöllisen oppimisen tukemisesta Helsingin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman, varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelman sekä lapsen vasun mukaisesti.

Edellytämme, että sinulla on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Lisäksi edellytämme sinulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen (504/2002). Alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevien hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys tarkastetaan (tartuntatautilaki § 55).

Aloittaessasi vakituisen työsuhteen varhaiskasvatuksen opettajana Helsingin kaupungilla vuonna 2024 tarjoamme sinulle 2000 euron kannustuspalkkion. Lisätietoja saat rekrytoivalta päiväkodin johtajalta.

Sopimusala

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätiedot

Varajohtaja Katja Nyman
katja.nyman@hel.fi
09 310 69760


Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaata sivistystyötä vuosittain 136 000 helsinkiläiselle yli 700 toimipaikassa eri puolella Helsinkiä. Toimialallamme on 14 000 työntekijää, jotka tekevät Helsingistä kaikenikäisille maailman vaikuttavimman paikan oppia.

Haluamme tuottaa ja luoda palveluja yhdessä helsinkiläisten lasten ja perheiden kanssa. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden varhaiskasvatusta ja esiopetusta!

Meillä on hyvät ja monipuoliset henkilöstöedut, ja työsuhdeasuntoa voit hakea osoitteesta asunnonhaku.hel.fi

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...