Loading ...

Job content

TYÖPAIKAN ESITTELY
Varsinais-Suomen ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluvat Varsinais-Suomi ja sekä eräiden tehtävien osalta Ahvenanmaa. Liikenne ja infrastruktuuri- sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueiden tehtäviä hoidetaan myös Satakunnan alueella. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus toimii laajemmalla toimialueella eräisissä tehtäväkokonaisuuksissa, joita ovat mm. kalastus- ja kalatalousasiat, maanteiden rakentaminen ja kunnossapito, saariston yhteysalusliikenne, eräät luonnonsuojelulain mukaiset lupatehtävät, maa- ja puutarhatalouden tukitehtävät sekä kotouttamistehtävät.
Työpaikan tiedot: Varsinais-Suomen ELY-keskus Itsenäisyydenaukio 2 20800 TURKU
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Salpausselänkatu 22 45101 Kouvola
Pohjanmaan ELY-keskus Wolffintie 35 B 65101 Vaasa
Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 A 00521 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on haettavana yritysasiantuntijan viran sijaisuus elinkeinokalatalouden toimintaohjelman toimeenpanon tehtäviin.

Yritysasiantuntija toimii Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Kalatalouspalvelut-yksikössä Sininen biotalous -tiimissä elinkeinokalatalouden tukipäätösten esittelijänä ja asiantuntijana. Työ pitää sisällään hankkeiden valmisteluun liittyvää selvitystyötä ja hankkeiden toteuttamisaikaan kohdistuvaa seurantaa ja neuvontaa, muutospäätösten esittelyä sekä yhteistyötä hankkeiden maksatuksesta vastaavan maksatustiimin kanssa. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu yksikön sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu kalataloutta koskevissa hallinto-, koulutus- ja rahoitustehtävissä. Toimialan jatkuvaan kehittämiseen osallistuminen on keskeinen osa tehtävänkuvaa. Tuen hakeminen ja hakemuskäsittely tapahtuu sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä, jolloin myös etätöiden tekemiseen on hyvät edellytykset.

Tehtävä sijoittuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueelle Kalatalouspalvelut -yksikköön, joka toimii kalatalousviranomaisena kahdeksan maakunnan eli Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Tehtävän sijoituspaikka on sopimuksen mukaan Turku, Pori, Helsinki, Kouvola tai Vaasa.

Toimintaympäristö on monipaikkainen, ja tehtävän hoitaminen vaatii jonkin verran matkustamista ja satunnaisesti myös valmiutta liikkua autolla. Toimialue on osin kaksikielinen.

VAATIMUKSET
Odotamme virkaan valittavalta hyviä suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustaitoja. Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, jollaiseksi katsotaan esimerkiksi kauppatieteen, hallintotieteen tai oikeustieteen maisterin tutkinto ja työkokemus.

Tehtävässä tarvitaan kykyä omaksua uusia asioita ja yhdistää asiakokonaisuuksia toisiinsa, ja siinä tarvitaan sekä hallinnollista tarkkuutta että luovaa innostusta, oma-aloitteisuutta ja sosiaalista aktiivisuutta. Toimintaympäristö vaatii joustavaa työotetta ja verkostomaista työskentelytapaa.

Luemme eduksi:
Kalatalouden tai muu luonnonvaratalouden tuntemus, aiempi hallinnollinen työkokemus sekä kokemus lakien soveltamisesta ja yrityksen talouden tunnuslukujen tulkinnasta luetaan eduksi. Arvostamme hyviä valmiuksia suulliseen asiakaspalveluun molemmilla kotimaisilla kielillä.

Tehtävässä tarvitaan vähintään tyydyttäviä valmiuksia kirjalliseen ja suulliseen asiakaspalveluun suomen ja ruotsin kielillä.

ELY-keskuksissa on käytössä tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkkausjärjestelmä. Henkilökohtaisen palkanosan määrä on 5 - 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Haettavana oleva tehtävä sijoittuu palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle E10a (3408,61 euroa/kk). Tyypillinen uuden henkilön suoriutumiseen perustuva palkanosa on 8,25 - 17,5 % vaativuuteen perustuvasta palkanosasta.
Joustava työaika ja etätyömahdollisuus tukevat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu (e-Passi). Laaja työterveyshuolto.

Määräaikainen 31.12.2025 saakka, mahdollisuus jatkosopimukseen rahoitustilanteesta riippuen.
Liukuva työaika.
Määräaikainen (yli 24 kk).
Virka on viraston yhteinen.

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

ID: 32-175-2023

WWW-osoite:http://www.ely-keskus.fi
Yhteystiedot:Mikko Koivurinta, johtava kalatalousasiantuntija, 0295 021 080, mikko.koivurinta@ely-keskus.fi
Tuomas Oikari, johtava kalatalousasiantuntija, 0295 029 075, tuomas.oikari@ely-keskus.fi
Työpaikan osoite:20800 TURKU
Työaika:kokoaikatyö
Työn kesto:yli 12 kuukautta
Haku päättyy:17.02.2023 klo 16:15
Jätä hakemus:Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: KEHA kirjaamo PL 1000 50101 MIKKELI
Ilmoitus jätetty:26.01.2023
TE-palvelujen ilmoitusnumero:11809544

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Turku
Määräaikainen ja projektityö, Kokopäiväinen, Etätyö

Julkaistu 26.01.2023

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...